Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công – Nông nghiệp Quảng Bình

Lịch luyện và thi sát hạch B2K76

Lịch luyện và thi sát hạch B2K76

11:43 | 16/02/2016

LỊCH LUYỆN VÀ THI SÁT HẠCH

CÁC LỚP LÁI XE HẠNG B2K76

 

1. Lịch luyện Luật GTĐB B2K76

2. Lịch luyện hình B2K76:

          - Lớp B2K76 A

          - Lớp B2K76 B

          - Lớp B2K76 C

          - Lớp B2K76 D

3. Lịch Thi Sát hạch B2K76: ngày 24/02/2016 và ngày 25/02/2016

Thông báo mới