Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công – Nông nghiệp Quảng Bình

Lịch luyện và sát hạch CK66

Lịch luyện và sát hạch CK66

01:26 | 11/12/2015

LỊCH LUYỆN VÀ SÁT HẠCH

CÁC LỚP LÁI XE HẠNG CK66

1. Lịch luyện Luật CK66

2. Lịch luyện hình CK66

          - Lớp CK66 tại Trường

          - Lớp CK66 tại Quảng Phú

          - Lớp CK66 tại Lệ Thủy

          - Lớp CK66 tại Phúc Trạch

          - Lớp CK66 tại Ba Đồn

          - Lớp CK66 tại Hoàn Lão

          - Lớp CK66 tại Quán Hàu

3. Lịch Sát hạch CK66: 23-24/12/2015

Thông báo mới