Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công – Nông nghiệp Quảng Bình

Lịch luyện và Sát hạch B2K72, B2K10CA DS, CK64

Lịch luyện và Sát hạch B2K72, B2K10CA ...

04:58 | 30/09/2015

LỊCH LUYỆN VÀ SÁT HẠCH

CÁC LỚP LÁI XE HẠNG B2K72 VÀ CK64

 

1. Lịch luyện Luật giao thông đường bộ B2K72

2. Lịch luyện hình B2K72

          - Lớp B2K72 Trường

          - Lớp B2K72 Quán Hàu

          - Lớp B2K72 Phúc Trạch

          - Lớp B2K72 Lệ Thủy

3. Lịch luyện hình B2K10 CA Dân sự

4. Lịch luyện Luật giao thông đường bộ CK64

5. Lịch luyện hình CK64

6. Lịch Sát hạch B2K72, CK64: 07 - 08/10/2015

Thông báo mới