Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công – Nông nghiệp Quảng Bình

Lịch luyện và Sát hạch B2K71

Lịch luyện và Sát hạch B2K71

07:50 | 30/08/2015

LỊCH LUYỆN VÀ SÁT HẠCH CÁC LỚP B2K71

 

1. Lịch luyện Luật B2K71

2. Lịch luyện Hình b2K71

- Lớp B2K71 Xi Măng Văn Hóa

- Lớp B2K71 Trường

- Lớp B2K71 Quảng Phú

3. Lịch Sát hạch: 09-10/9/2015

Thông báo mới