Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công – Nông nghiệp Quảng Bình

Lịch học thực hành các lớp lái xe từ 28/09 - 04/10/2015

Lịch học thực hành các lớp lái xe từ ...

10:52 | 29/09/2015

Lịch học thực hành các lớp lái xe ô tô

Tuần từ 28/09 -04/10/2015

1. Lớp B2K72

2. Lớp B2K73A

3. Lớp B2K73B

4. Lớp B2K73C

5. Lớp B2K73D

6. Lớp B2K74A

7. Lớp B2K74B

8. Lớp B2K74C

9. Lớp hạng CK64

10. Lớp hạng CK65

11. Lớp hạng CK66 Ba Đồn

12. Lớp hạng CK66 Hoàn Lão

13. Lớp hạng CK66 Lệ Thủy

14. Lớp hạng CK66 Phúc Trạch

15. Lớp hạng CK66 Quảng Phú

 

Thông báo mới