Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công – Nông nghiệp Quảng Bình

Lịch học thực hành các lớp lái xe từ 19/10 - 25/10/2015

Lịch học thực hành các lớp lái xe từ ...

09:15 | 21/10/2015

Lịch học thực hành các lớp lái xe ô tô

Tuần từ 19/10 đến 25/10/2015

1. CK66 Ba Đồn

2. CK66 Hoàn Lão

3. CK66 Lệ Thủy

4. CK66 Quảng Phú

5. CK66 Tại trường

6. CK67 Tại trường

7. CK67 Thuận Đức

8. Lớp B2K74A

9. Lớp B2K74B

10. Lớp B2K74C

11. Lớp B2K75A

Thông báo mới