Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công – Nông nghiệp Quảng Bình

Lịch công tác tuần thứ 52 năm 2017

Lịch công tác tuần thứ 52 năm 2017

05:17 | 22/12/2017

 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 52 NĂM 2017

(Từ ngày 18/12/2017 → 24/12/2017)

 

Thứ, ngày

Nội dung công việc

Sáng

Chiều

Thứ 2

18/12

- 7h30: Duyệt Đại hội Chi bộ 7

- 13h30: Đại hội Chi bộ 4

- 19h00: Tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật và triển khai quy chế công tác HS-SV

Thứ 3

19/12

- 7h30: Duyệt Đại hội Chi bộ 8

- 13h30: Đại hội Chi bộ 2

Thứ 4

20/12

 

- 13h30: Đại hội Chi bộ 7

Thứ 5

21/12

 

- 13h30: Đại hội Chi bộ 8

Thứ 6

22/12

 

 

Thứ 7

23/12

- 7h00: Sát hạch lớp lái xe hạng B2K5 Trường TCN Bình Minh 

 

Chủ nhật

24/12

- 9h0: Mở thầu nhà xưởng thực hành Điện

- 13h30: Họp Đảng ủy nhà trường và Bí thư 08 Chi bộ

Thông báo mới