Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công – Nông nghiệp Quảng Bình

Lịch công tác tuần 52 năm 2016

Lịch công tác tuần 52 năm 2016

08:14 | 19/12/2016

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 52 NĂM 2016

(Từ ngày 19/12 - 25/12/2016)

 

Thứ, ngày

Nội dung công việc

Sáng

Chiều

Thứ Hai

19/12

 

 

Thứ Ba

20/12

 

- 14h00’: Họp triển khai khoán lương nhân viên (TP: BGH; Chủ tịch CĐ; TP.TC-HC, TP.TC-KT; Phòng TC-HC chuẩn bị nội dung)

Thứ Tư

21/12

- 7h30’: Họp triển khai kiểm tra, thanh tra công tác đào tạo lái xe (TP: BGH; Trưởng bộ phận: P.Đào tạo, Ban THLX, TTSHLX ….; Phòng ĐT chuẩn bị nội dung)

- 13h30: Họp kiểm điểm BCH Đảng bộ (TP: Đảng ủy)

Thứ Năm

22/12

 

 

Thứ Sáu

23/12

 

 

Thứ Bảy

24/12

 

 

Chủ Nhật

25/12

 

 

 

Thông báo mới