Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công – Nông nghiệp Quảng Bình

Lịch công tác tuần 52 năm 2013

Lịch công tác tuần 52 năm 2013

03:57 | 23/12/2013

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 52 NĂM 2013

(Từ ngày 23/12 - 29/12)

Thứ, ngày

Nội dung công việc

Sáng

Chiều

Hai

(23/12)

Bán và nhận hồ sơ tuyển sinh đến hết tuần

 

Ba

(24/12)

 

 

(25/12)

 

 

Năm

(26/12)

 

- Khai mạc thi tốt nghiệp lớp CNSD MCT K24

+ Chủ trì: Đ/c Trần Đình Văn - BTĐU, HT nhà trường

+ Thành phần: Theo kế hoạch

+ Thời gian: 13h30'

+ Địa điểm: Hội trường

- Khai giảng lớp lái xe B2K53

+ Chủ trì: Đ/c Trần Đình Văn - BTĐU, HT nhà trường

+ Thành phần: Theo kế hoạch

+ Thời gian: 14h00'

+ Địa điểm: Hội trường

Sáu

(27/12)

 

 

Bảy

(28/12)

 

 

CN

(29/12)

 

 

 

Thông báo mới