Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công – Nông nghiệp Quảng Bình

Lịch công tác tuần 51 năm 2014

Lịch công tác tuần 51 năm 2014

07:37 | 15/12/2014

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 51 NĂM 2014

(Từ ngày 15-21/12/2014)

Thứ, ngày

Nội dung công việc

Sáng

Chiều

Hai

(15/12)

Bán và thu nhận hồ sơ tuyển sinh đến hết tuần

 

Ba

(16/12)

 

 

(17/12)

7h00': Hiến máu nhân đạo tại giảng đường 4 tầng.

15h00': Lễ kết nạp đảng viên mới tại Hội trường lớn.

Năm

(18/12)

 

 

Sáu

(19/12)

 

 

Bảy

(20/12)

 

 

CN

(21/12)

 

 

Thông báo mới