Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công – Nông nghiệp Quảng Bình

Lịch công tác tuần 49 năm 2016

Lịch công tác tuần 49 năm 2016

01:59 | 28/11/2016

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 49 NĂM 2016

(Từ ngày 28/11 - 04/12/2016)

 

Thứ, ngày

Nội dung công việc

Sáng

Chiều

Thứ Hai

28/11

- 7h30’: Mở lớp nâng hạng K4.2016 tại Phòng 9

 

Thứ Ba

29/11

 

 

Thứ Tư

30/11

 

 

Thứ Năm

01/12

 

 

Thứ Sáu

02/12

 

 

Thứ Bảy

03/12

 

 

Chủ Nhật

04/12

 

 

 

 

Thông báo mới