Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công – Nông nghiệp Quảng Bình

Lịch công tác tuần 49 năm 2014

Lịch công tác tuần 49 năm 2014

07:26 | 01/12/2014

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 49 NĂM 2014

(Từ ngày 01-07/12/2014)

Thứ, ngày

Nội dung công việc

Sáng

Chiều

Hai

(01/12)

Bán và thu nhận hồ sơ tuyển sinh đến hết tuần

 

Ba

(02/12)

 

 

(03/12)

 

 

Năm

(04/12)

 

 

Sáu

(05/12)

 

 

Bảy

(06/12)

 

 

CN

(07/12)

 

 

Thông báo mới