Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công – Nông nghiệp Quảng Bình

Lịch công tác tuần 49 năm 2013

Lịch công tác tuần 49 năm 2013

08:46 | 06/12/2013

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 49 NĂM 2013

(từ ngày 02/12 - 08/12)

Thứ, ngày

Nội dung công việc

Sáng

Chiều

Hai

(02/12)

Bán và nhận hồ sơ tuyển sinh đến hết tuần

 

Ba

(03/12)

 

 

(04/12)

 

 

Năm

(05/12)

Khai mạc và thi sát hạch B2K31 TCN Quảng Bình

+ Chủ trì: sở GTVT

+ Thành phần: Theo kế hoạch

+ Thời gian: 7h00'

+ Địa điểm: Trung tâm SHLX

 

Sáu

(06/12)

 

Khai giảng B2K52 và CK53

+ Chủ trì: Đ/c Trần Đình Văn - BTĐU, HT nhà trường

+ Thành phần: Theo kế hoạch

+ Thời gian: 14h00'

+ Địa điểm: Hội trường

Bảy

(07/12)

Khai mạc và thi tốt nghiệp lớp lái xe hạng CK51

+ Chủ trì: Đ/c Trần Đình Văn - BTĐU, HT nhà trường

+ Thành phần: Theo kế hoạch

+ Thời gian: 7h00'

+ Địa điểm: Hội trường và TTSHLX

- Thi tốt nghiệp lớp lái xe hạng CK51 (theo kế hoạch)

- Khai giảng B2K53 Nông trường Việt Trung

+ Chủ trì: Đ/c Đào Hoài Linh - PBTĐU, PHT nhà trường

+ Thành phần: Theo kế hoạch

+ Thời gian: 15h30'

+ Địa điểm: Nông trường Việt trung

CN

(08/12)

- Sát hạch A1K159 Đại học Quảng Bình

- Khai giảng B2K53 Xuân Ninh

+ Chủ trì: Đ/c Trần Đình Văn - BTĐU, HT nhà trường

+ Thành phần: Theo kế hoạch

+ Thời gian: 09h00'

+ Địa điểm: Xuân Ninh

 

 

Thông báo mới