Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công – Nông nghiệp Quảng Bình

Lịch công tác tuần 48 năm 2015

Lịch công tác tuần 48 năm 2015

07:12 | 23/11/2015

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 48 NĂM 2015

(Từ ngày 23/11 - 29/11/2015)

 

Thứ, ngày

Nội dung công việc

Sáng

Chiều

Hai

23/11

- Bán và thu nhận hồ sơ tuyển sinh đến hết tuần

 

Ba

24/11

 

 

25/11

 

 

Năm

26/11

 

 

Sáu

27/11

 

14h00': Mở lớp B2-K77A tại Phòng 9, giảng đường 4 tầng

Bảy

28/11

 

 

CN

29/11

 

 

 

Thông báo mới