Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công – Nông nghiệp Quảng Bình

Lịch công tác tuần 48 năm 2014

Lịch công tác tuần 48 năm 2014

09:02 | 28/11/2014

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 48 NĂM 2014

(Từ ngày 24-30/11/2014)

Thứ, ngày

Nội dung công việc

Sáng

Chiều

Hai

(24/11)

Bán và thu nhận hồ sơ tuyển sinh đến hết tuần

Làm việc với Sở Giáo dục và Đào tạo

- Thành phần: BGH, Đảng ủy, Trưởng bộ phận, CT Công đoàn, BT Đoàn TN.

- Thời gian: 14h00'

- Địa điểm: Phòng họp

Ba

(25/11)

 

 

(26/11)

7h00': Khai mạc và Sát hạch B2K61

13h30': Sát hạch B2K61 theo kế hoạch

Năm

(27/11)

10h00': Bế giảng khóa đào tạo lái xe hạng B2K61

 

Sáu

(28/11)

 

 

Bảy

(29/11)

7h00': Sát hạch A1K168

 

CN

(30/11)

 

 

Thông báo mới