Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công – Nông nghiệp Quảng Bình

Lịch công tác tuần 48 năm 2013

Lịch công tác tuần 48 năm 2013

03:42 | 26/11/2013

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 48 NĂM 2013

(Từ ngày 25/11 - 01/12)

Thứ, ngày

Nội dung công việc

Sáng

Chiều

Hai

(25/11)

- Bán và thu nhận hồ sơ đến hết tuần

- Nhập học các lớp lái xe nâng hạng từ B1 lên B2, B2 lên C đến hết tuần

 

Ba

(26/11)

 

 

(27/11)

 

 

Năm

(28/11)

Khai mạc và thi sát hạch khóa đào tạo lái xe hạng B2 - K48

+ Chủ trì: Sở GTVT Quảng Bình

+ Thành phần: theo kế hoạch

+ Thời gian: 7h00'

+ Địa điểm: Hội trường và trung tâm SHLX

Bế giảng khóa đào tạo lái xe hạng B2 - K48

+ Chủ trì: Đ/c Trần Đình Văn - BTĐU, HT nhà trường

+ Thành phần: Theo kế hoạch

+ Thời gian: 15h30'

+ Địa điểm: Hội trường

Sáu

(29/11)

 

 

Bảy

(30/11)

 

 

CN

(01/12)

 

 

 

Thông báo mới