Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công – Nông nghiệp Quảng Bình

Lịch công tác tuần 47 năm 2014

Lịch công tác tuần 47 năm 2014

08:29 | 17/11/2014

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 47 NĂM 2014

(Từ ngày 17-23/11/2014)

Thứ, ngày

Nội dung công việc

Sáng

Chiều

Hai

(17/11)

- Bán và thu nhận hồ sơ tuyển sinh đến hết tuần

- Thi tốt nghiệp B2K61 theo kế hoạch

- Thi tốt nghiệp B2K61 theo kế hoạch

Ba

(18/11)

 

 

(19/11)

 

19h00': Hội diễn văn nghệ chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11.

Năm

(20/11)

8h30': Tọa đàm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11.

 

Sáu

(21/11)

 

 

Bảy

(22/11)

 

 

CN

(23/11)

 

 

Thông báo mới