Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công – Nông nghiệp Quảng Bình

Lịch công tác tuần 46 năm 2016

Lịch công tác tuần 46 năm 2016

08:08 | 10/11/2016

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 46 NĂM 2016

(Từ ngày 07/11 - 13/11/2016)

 

Thứ, ngày

Nội dung công việc

Sáng

Chiều

Thứ Hai

07/11

 

 

Thứ Ba

08/11

 

- 13h30’: Khai mạc và Thi tốt nghiệp B2K87 và CK73 (1,5 ngày)

Thứ Tư

09/11

 

 

Thứ Năm

10/11

 

 

Thứ Sáu

11/11

 

- 13h30': Họp Hội đồng nhà trường

Thứ Bảy

12/11

 

 

Chủ Nhật

13/11

 

 

 

 

Thông báo mới