Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công – Nông nghiệp Quảng Bình

Lịch công tác tuần 45 năm 2017

Lịch công tác tuần 45 năm 2017

08:04 | 02/11/2017

 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 45 NĂM 2017

(Từ ngày 30/10/2017 → 05/11/2017)

 

Thứ, ngày

Nội dung công việc

Sáng

Chiều

Thứ 2

30/10

- Xây dựng kế hoạch, tổ chức tuyển sinh các hệ TC, CĐ; các hệ SC, bồi dưỡng; liên kết đào tạo ĐH

- 7h30: Tham dự Khai giảng Trường Trung cấp Kinh tế QB

 

Thứ 3

31/10

- 8h00: Tham dự Khai giảng Trường Trung cấp Du lịch - Công nghệ số 9

 

Thứ 4

01/11

 

 

Thứ 5

02/11

- 7h00: Sát hạch lớp lái xe hạng B2K105&CK83

 

 

Thứ 6

03/11

 

- 14h00: Khai giảng lớp lái xe hạng B2K110

- 16h00: Bế giảng lớp lái xe hạng B2K104&CK82

Thứ 7

04/11

- 7h00: Khai giảng lớp lái xe hạng B2K111C tại UBND xã Hàm Ninh - Quảng Ninh

 

 

Chủ nhật

05/11

- 7h00: Khai giảng lớp lái xe hạng B2K111B và CK87B tại UBND xã Thanh Trạch - Bố Trạch

 

 

Thông báo mới