Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công – Nông nghiệp Quảng Bình

Lịch công tác tuần 45 năm 2013

Lịch công tác tuần 45 năm 2013

03:20 | 10/11/2013

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 45 NĂM 2013, TỪ NGÀY 04 - 10/2013

Thứ, ngày

Nội dung công việc

Sáng

Chiều

Hai

(04/11)

Bán và thu nhận hồ sơ tuyển sinh, nhập học Lái xe, Máy công trình, Trung cấp chuyên nghiệp đến hết tuần

Chào cờ đầu tháng 11

+ Chủ trì: Đ/c Hoàng Tấn Bảo - TP. Công tác HSSV

+ Thành phần: Toàn thể CB, GV, NV và HSSV

+ Thời gian: 16h30;

+ Địa điểm: Giảng đường 4 tầng

Ba

(05/11)

 

 

(06/11)

Khai mạc và thi sát hạch các lớp lái xe hạng  B2 - Khóa 47

+ Chủ trì: Sở GTVT

+ Thành phần: Theo kế hoạch số 192/TCKT

+ Thời gian: 7h00'

+ Địa điểm: Hội trường và TTSHLX

Khai mạc và thi sát hạch các lớp lái xe hạng  B2 - Khóa 47 theo kế hoạch 192/TCKT

Năm

(07/11)

Khai mạc và thi sát hạch các lớp lái xe hạng  B2 - Khóa 47 theo kế hoạch 192/TCKT

Bế giảng khóa đào tạo lái xe hạng B2K47

+ Chủ trì: Đ/c Trần Đình Văn - BTĐU, HT nhà trường

+ Thành phần: Theo kế hoạch số 192/TCKT

+ Thời gian: 15h00'

+ Địa điểm: Hội trường

Sáu

(08/11)

 

 

Bảy

(09/11)

 

 

CN

(10/11)

Học sinh toàn trường nghỉ học chống bão số 14.

 

 

Thông báo mới