Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công – Nông nghiệp Quảng Bình

Lịch công tác tuần 43 năm 2013

Lịch công tác tuần 43 năm 2013

02:35 | 26/10/2013

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 43 NĂM 2013 TỪ NGÀY 21/10 ĐẾN NGÀY 27/10

 

Thứ, ngày

Nội dung công việc

Sáng

Chiều

Hai

(21/10)

Bán và thu nhận hồ sơ tuyển sinh các hệ, nhận hồ sơ nhập học hệ TCCN.

 

Ba

(22/10)

 

 

(23/10)

 

 

Năm

(24/10)

 

 

Sáu

(25/10)

 

Khai giảng năm học 2013 - 2014

+ Chủ trì: đ/c Trần Đình Văn - BTĐU, HTNT

+ Thành phần: Theo giấy mời và toàn thể CB, GV, NV, HSSV nhà trường

+ Thời gian: 14h00'

+ Địa điểm: Giảng đường 4 tầng

Bảy

(26/10)

Khai mạc và thi tốt nghiệp B2K47

+ Chủ trì: Đ/c Trần Đình Văn - BTĐU, HT

+ Thành phần: Theo kế hoạch

+ Thời gian: 7h00'

+ Địa điểm: Hội trường và Trung tâm SHLX

Thi tốt nghiệp B2K47 theo kế hoạch

CN

(27/10)

Thi tốt nghiệp B2K47 theo kế hoạch

Thi tốt nghiệp B2K47 theo kế hoạch

 

Thông báo mới