Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công – Nông nghiệp Quảng Bình

Lịch công tác tuần 42 năm 2015

Lịch công tác tuần 42 năm 2015

09:17 | 16/10/2015

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 42 NĂM 2015

(Từ ngày 12/10 - 18/10/2015)

 

Thứ, ngày

Nội dung công việc

Sáng

Chiều

Hai

(12/10)

- Bán và thu nhận hồ sơ tuyển sinh đến hết tuần

 

-14h00': Họp bàn giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo lái xe ô tô (TP: theo thông báo; địa điểm: Phòng họp)

Ba

(13/10)

 

- 15h00': Xét điều kiện thi tốt nghiệp lớp Vận hành máy xúc, ủi K27 (tại Phòng họp)

(14/10)

- 7h00': Khai mạc và Thi tốt nghiệp lớp Vận hành máy xúc, ủi K27 (tại Phòng số 9)

 

Năm

(15/10)

 

 

Sáu

(16/10)

-7h30': Họp Đảng ủy mở rộng

 

Bảy

(17/10)

 

- 16h30': Khai gảng lớp lái xe hạng B2K76D

CN

(18/10)

 

 

 

Thông báo mới