Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công – Nông nghiệp Quảng Bình

Lịch công tác tuần 42 năm 2013

Lịch công tác tuần 42 năm 2013

10:39 | 13/10/2013

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 42 NĂM 2013 - TỪ NGÀY 14/10 ĐẾN 20/10

Thứ, ngày

Nội dung công việc

Sáng

Chiều

Hai

(14/10)

- Bán và nhận hồ sơ tuyển sinh, hồ sơ nhập học đến hết tuần

- Họp Hội đồng sư phạm nhà trường

+ Chủ trì: Đ/c Trần Đình Văn - BTĐU, HT nhà trường

+ Thành phần: Thành viên HĐSP nhà trường

+ Thời gian: 14h00'

+ Địa điểm: Phòng họp

Ba

(15/10)

 

 

(16/10)

- Sát hạch B2K7 và CK4 - Trường TCN Bắc miền trung đến ngày 17/10/2013

 

Năm

(17/10)

 

- Hội nghị đồn trú Quý III, năm 2013

+ Chủ trì: Trường Quân sự tỉnh

+ Thành phần: Theo giấy mời

+ Thời gian: 15h00'

+ Địa điểm: Trường TCKT Công - Nông nghiệp Quảng Bình

Sáu

(18/10)

 

- Tọa đàm "Kỷ niệm ngày thành lập HLHPN Việt Nam 20/10"

+ Chủ trì: Ban nữ công

+ Thành phần: Theo kế hoạch

+ Thời gian: 14h00'

+ Địa điểm: Hội trường

Bảy

(19/10)

 

 

CN

(20/10)

 

 

 

Thông báo mới