Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công – Nông nghiệp Quảng Bình

Lịch công tác tuần 41 năm 2015

Lịch công tác tuần 41 năm 2015

01:36 | 08/10/2015

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 41 NĂM 2015

(Từ ngày 05/10 - 11/10/2015)

 

Thứ, ngày

Nội dung công việc

Sáng

Chiều

Hai

(05/10)

- 7h00': Triển khai tuần sinh hoạt công dân học sinh sinh viên

- Bán và thu nhận hồ sơ tuyển sinh đến hết tuần

 

- 16h30': Chào cờ đầu tháng

Ba

(06/10)

 

-13h30': Sát hạch lần 2 khóa đào tạo lái xe A1K176

(07/10)

- 7h00': Khai mạc và Sát hạch B2K72 và CK64 (Hội trường lớn)

 

Năm

(08/10)

- 10h00': Bế giảng khóa đào tạo lái xe hạng B2K72 và CK64 (Hội trường lớn)

 

Sáu

(09/10)

 

- 13h30': Họp Hội đồng nhà trường

Bảy

(10/10)

 

-13h30': Bắt đầu ôn thi đầu vào lớp Đại học liên thông Chăn nuôi thú y

CN

(11/10)

- 7h00': Khai mac và sát hạch lớp B2K10 CA

- 10h00': Bế giảng khóa đào tạo lớp lái xe B2K10 CA

 

 

Thông báo mới