Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công – Nông nghiệp Quảng Bình

Lịch công tác tuần 41 năm 2014

Lịch công tác tuần 41 năm 2014

10:16 | 06/10/2014

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 41 NĂM 2014

(Từ ngày 06-12/10/2014)

Thứ, ngày

Nội dung công việc

Sáng

Chiều

Hai

(06/10)

Bán và thu nhận hồ sơ tuyển sinh đến hết tuần

16h30': Chào cờ đầu tháng

Ba

(07/10)

 

 

(08/10)

Khai mạc và Sát hạch B2K59

- Chủ trì: sở GTVT

- Thành phần: Theo kế hoạch

- Thời gian: 7h00'

- Địa điểm: Hội trường và TTSHLX

Sát hạch B2K59 theo kế hoạch

Năm

(09/10)

Bế giảng khóa đào tạo lái xe hạng B2K59

- Chủ trì: Đ/c Trần Đình Văn - BTĐU, HT nhà trường

- Thành phần: Theo kế hoạch

- Thời gian: 10h00'

- Địa điểm: Hội trường

 

Sáu

(10/10)

 

 

Bảy

(11/10)

 

 

CN

(12/10)

 

 

Thông báo mới