Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công – Nông nghiệp Quảng Bình

Lịch công tác tuần 40 năm 2016

Lịch công tác tuần 40 năm 2016

11:36 | 28/09/2016

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 40 NĂM 2016

(Từ ngày 26/9 - 02/10/2016)

 

Thứ, ngày

Nội dung công việc

Sáng

Chiều

Thứ Hai

26/9

- Khai mạc lớp đào tạo giáo viên dạy THLX

Thời gian: 08h00’

Thành phần: Sở GTVT, BGH, TP TC-HC, TP Đào tạo

Địa điểm: Phòng số 1

 

Thứ Ba

27/9

 

 

Thứ Tư

28/9

- 7h00’: Khai mạc và Sát hạch B2k64 và B2K65 trường Cao đẳng nghề QB

- Ban Giám hiệu làm việc với phòng QT-ĐS (phòng QT-ĐS chuẩn bị nội dung)

Thời gian: 14h00’

Thành phần: đ/c Hiệu trưởng, TP TC-HC, TP TC-KT, Phòng QT-ĐS

Địa điểm: Phòng họp số 2

Thứ Năm

29/9

 

 

Thứ Sáu

30/9

- Tổng kết năm học 2015 – 2016

Thời gian: 7h00’

Thành phần: Toàn thể CBGVNV

Địa điểm: Hội trường lớn

 

Thứ Bảy

01/10

 

- Khai mạc kỳ thi Tốt nghiệp B2K85 và CK72

Thời gian: 13h30’

Thành phần: Theo kế hoạch

Địa điểm: Hội trường lớn

Chủ Nhật

02/10

 

 

 

Thông báo mới