Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công – Nông nghiệp Quảng Bình

Lịch công tác tuần 39 năm 2016

Lịch công tác tuần 39 năm 2016

09:47 | 19/09/2016

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 39 NĂM 2016

(Từ ngày 19/9 - 25/9/2016)

 

Thứ, ngày

Nội dung công việc

Sáng

Chiều

Thứ Hai

19/9

- Họp triển khai Tuyển sinh

+ Thời gian: 9h00’

+ Thành phần: BGH, TP Đào tạo, TP TC-HC, TP TS-ĐN

+ Địa điểm: Phòng họp số 1

- Ký cam kết và giao nhiệm vụ TP Đào tạo

+ Thời gian: 14h00’

+ Thành phần: BGH, Phòng Đào tạo, TP TC-HC (Phòng TC-HC chuẩn bị nội dung)

+ Địa điểm: Phòng họp số 2

Thứ Ba

20/9

- Họp rà soát , biên soạn chương trình đào tạo

+ Thời gian: 9h30’

+ Thành phần: đ/c Hiệu trưởng; đ/c Đ.N.Thành; Trưởng, Phó Phòng ĐT; thành viên Tổ soạn thảo

+ Địa điểm: Phòng họp số 1

- Họp Đảng ủy

+ Thời gian: 13h30’

+ Thành phần: Đảng ủy

+ Địa điểm: Phòng họp số 1

Thứ Tư

21/9

- Khai mạc và Sát hạch B2K84

+ Thời gian: 7h00’

+ Địa điểm: Hội trường lớn và TTSH

 

Thứ Năm

22/9

- Bế giảng khóa đào tạo B2K84

+ Thời gian: 10h00’

+ Thành phần: Theo kế hoạch

+ Địa điểm: Hội trường lớn

- Ban Giám hiệu làm việc với phòng QT-ĐS (phòng QT-ĐS chuẩn bị nội dung)

+ Thời gian: 13h30’

+ Thành phần: BGH, TP TC-HC, TP TC-KT, Phòng QT-ĐS

+ Địa điểm: Phòng họp số 1

Thứ Sáu

23/9

- Đại hội Đảng bộ vòng 2 (phiên trù bị)

+ Thời gian: 7h30’

+ Thành phần: Toàn thể đảng viên

+ Địa điểm: Hội trường lớn

- Đại hội Đảng bộ vòng 2 (phiên chính thức)

+ Thời gian: 13h30’

+ Thành phần: Toàn thể đảng viên

+ Địa điểm: Hội trường lớn

Thứ Bảy

24/9

 

 

Chủ Nhật

25/9

 

 

 

Thông báo mới