Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công – Nông nghiệp Quảng Bình

Lịch công tác tuần 39 năm 2015

Lịch công tác tuần 39 năm 2015

01:41 | 25/09/2015

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 39 NĂM 2015

(Từ ngày 21 - 27/9/2015)

 

Thứ, ngày

Nội dung công việc

Sáng

Chiều

Hai

(21/9)

- Bán và thu nhận hồ sơ tuyển sinh đến hết tuần

- 14h00': Mở lớp CK68 tại phòng 9

 

Ba

(22/9)

 

 

(23/9)

 

 

Năm

(24/9)

 

 

Sáu

(25/9)

- 14h00': Mở lớp B2K75A tại phòng 9

 

Bảy

(26/9)

- 7h00': Thi tốt nghiệp lớp Cao đẳng Văn thư lưu trữ (Giảng đường 4 tầng)

- Khai giảng lớp Lái xe B2K75D (tập trung 6h30')

 

CN

(27/9)

 

 

 

Thông báo mới