Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công – Nông nghiệp Quảng Bình

Lịch công tác tuần 39 năm 2014

Lịch công tác tuần 39 năm 2014

08:36 | 22/09/2014

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 39 NĂM 2014

(Từ ngày 22-28/9/2014)

Thứ, ngày

Nội dung công việc

Sáng

Chiều

Hai

(22/9)

- Bán và thu nhận hồ sơ tuyển sinh đến hết tuần

- Sinh hoạt tuần Công dân HSSV đầu khóa

 

Ba

(23/9)

 

 

(24/9)

 

 

Năm

(25/9)

 

 

Sáu

(26/9)

 

 

Bảy

(27/9)

 

 

CN

(28/9)

 

 

Thông báo mới