Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công – Nông nghiệp Quảng Bình

Lịch công tác tuần 37 năm 2016

Lịch công tác tuần 37 năm 2016

04:31 | 04/09/2016

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 37 NĂM 2016

(Từ ngày 05/9 - 11/9/2016)

 

Thứ, ngày

Nội dung công việc

Sáng

Chiều

Thứ Hai

05/9

 

- 16h30’: Chào cờ đầu năm học

Thứ Ba

06/9

 

 

Thứ Tư

07/9

 

 

Thứ Năm

08/9

 

 

Thứ Sáu

09/9

 

 

Thứ Bảy

10/9

 

 

Chủ Nhật

11/9

 

 

 

Thông báo mới