Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công – Nông nghiệp Quảng Bình

Lịch công tác tuần 37 năm 2014

Lịch công tác tuần 37 năm 2014

09:47 | 11/09/2014

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 37 NĂM 2014

(Từ ngày 08-14/9/2014)

Thứ, ngày

Nội dung công việc

Sáng

Chiều

Hai

(08/9)

Bán và thu nhận hồ sơ tuyển sinh đến hết tuần

16h30': Chào cờ đầu năm học 2014-2015

Ba

(09/9)

 

 

(10/9)

 

 

Năm

(11/9)

 

 

Sáu

(12/9)

Sát hạch B2K39 Trường TCN Quảng Bình

Sát hạch B2K39 Trường TCN Quảng Bình

Bảy

(13/9)

 

 

CN

(14/9)

 

Tổng kết năm học 2013-2014

- Chủ trì: Đ/c Trần Đình Văn - BTĐU, HT nhà trường

- Thành phần: Toàn thể CB, GV, NV

- Thời gian: 13h30'

- Địa điểm: Hội trường lớn

Thông báo mới