Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công – Nông nghiệp Quảng Bình

Lịch công tác tuần 36 năm 2015

Lịch công tác tuần 36 năm 2015

08:18 | 30/08/2015

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 36 NĂM 2015

(Từ ngày 31/8 - 06/9/2015)

 

Thứ, ngày

Nội dung công việc

Sáng

Chiều

Hai

(31/8)

- Bán và thu nhận hồ sơ tuyển sinh đến hết tuần

 

Ba

(01/9)

 

 

(02/9)

Nghỉ Lễ Quốc Khánh 02/9

 

Năm

(03/9)

 

 

Sáu

(04/9)

Toàn trường tập trung làm việc sau nghỉ hè

 

Bảy

(05/9)

 

 

CN

(06/9)

 

 

 

Thông báo mới