Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công – Nông nghiệp Quảng Bình

Lịch công tác tuần 36 năm 2013

Lịch công tác tuần 36 năm 2013

04:52 | 31/08/2013

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 36 NĂM 2013 - TỪ NGÀY 02/9 ĐẾN NGÀY 08/9

Thứ, ngày

Nội dung công việc

Sáng

Chiều

Hai

(02/9)

Nghỉ lễ Quốc Khánh 02/9

Nghỉ lễ Quốc Khánh 02/9

Ba

(03/9)

 

 

(04/9)

 

- Sát hạch lần 2 mô tô hạng A1, khóa 156

+ Chủ trì: Sở GTVT Quảng Bình

+ Thời gian: 14h00'

+ Địa điểm: Trường TCKT C-NN Quảng Bình

Năm

(05/9)

 

- Khai giảng các lớp đào tạo lái xe B2-K49 và C-K52

+ Chủ trì: Đ/c Trần Đình Văn - BTĐU, HT

+ Thành phần: Theo kế hoạch

+ Thời gian: 14h00'

+ Địa điểm: Hội trường lớn

Sáu

(06/9)

- Toàn trường tập trung làm việc sau nghỉ hè.

- Họp Hội đồng sư phạm nhà trường

+ Chù trì: Đ/c Trần Đình Văn - Chủ tịch Hội đồng

+ Thành phần: Các thành viên Hội đồng

+ Thời gian: 08h00'

+ Địa điểm: Phòng họp nhà trường

 

Bảy

(07/9)

 

 

CN

(08/9)

 

 

 

Thông báo mới