Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công – Nông nghiệp Quảng Bình

Lịch công tác tuần 35 năm 2015

Lịch công tác tuần 35 năm 2015

09:50 | 27/08/2015

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 35 NĂM 2015

(Từ ngày 24/8 - 30/8/2015)

 

Thứ, ngày

Nội dung công việc

Sáng

Chiều

Hai

(24/8)

- Bán và thu nhận hồ sơ tuyển sinh đến hết tuần

 

Ba

(25/8)

 

 

(26/8)

 

 

Năm

(27/8)

 

 

Sáu

(28/8)

7h00': Khai mạc và Thi tốt nghiệp B2K71

 

Bảy

(29/8)

 

 

CN

(30/8)

Sát hạch lái xe mô tô hạng A1, K175

 

 

Thông báo mới