Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công – Nông nghiệp Quảng Bình

Lịch công tác tuần 35 năm 2013

Lịch công tác tuần 35 năm 2013

03:08 | 23/08/2013
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 35 NĂM 2013 - TỪ NGÀY 26/8 ĐẾN 01/9

Thứ, ngày

Nội dung công việc

Sáng

Chiều

Hai

(26/8)

- Bán và thu nhận hồ sơ tuyển sinh các hệ đến hết tuần

 

Ba

(27/8)

 

 

(28/8)

- Khai mạc và Sát hạch lái xe hạng B2 - K45

+ Chủ trì: Sở GTVT

+ Thành phần: Theo kế hoạch

+ Thời gian: 7h00'

+ Địa điểm: HT lớn và TT Sát hạch

- Sát hạch B2 - K45 (theo kế hoạch)

Năm

(29/8)

- Sát hạch B2 - K45 (theo kế hoạch)

- Bế giảng khóa đào tạo lái xe hạng B2 khóa 45

+ Chủ trì: Đ/c Trần Đình Văn - BTĐU, HT nhà trường

+ Thành phần: Theo kế hoạch

+ Thời gian: 14h30'

+ Địa điểm: Hội trường lớn

Sáu

(30/8)

- Khai mạc và Sát hạch B2-K28 và C-K2 TCN Quảng Bình

+ Chủ trì: Sở GTVT

+ Thành phần: Theo kế hoạch

+ Thời gian: 7h00'

+ Địa điểm: HT lớn và TT Sát hạch

- Sát hạch B2-K28 và C-K2 TCN Quảng Bình (theo kế hoạch)

Bảy

(31/8)

- Sát hạch mô tô hạng A1 - K156

+ Chủ trì: Sở GTVT

+ Thành phần: Theo kế hoạch

+ Thời gian: 7h00'

+ Địa điểm: Trường TCKT C-NN Quảng Bình

 

CN

(01/9)

 

 

 

Thông báo mới