Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công – Nông nghiệp Quảng Bình

Lịch công tác tuần 33 năm 2015

Lịch công tác tuần 33 năm 2015

08:16 | 10/08/2015

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 33 NĂM 2015

(Từ ngày 10/8 - 16/8/2015)

 

Thứ, ngày

Nội dung công việc

Sáng

Chiều

Hai

(10/8)

- Bán và thu nhận hồ sơ tuyển sinh đến hết tuần

 

 

Ba

(11/8)

 

15h00': Bế giảng khóa đào tạo các lớp TCCN (2013 - 2015)

(12/8)

7h00': Khai mạc và Sát hạch các lớp B2K70

16h00': Bế giảng khóa đào tạo các lớp B2K70

Năm

(13/8)

 

 

Sáu

(14/8)

 

 

Bảy

(15/8)

 

 

CN

(16/8)

 

 

 

Thông báo mới