Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công – Nông nghiệp Quảng Bình

Lịch công tác tuần 33 năm 2014

Lịch công tác tuần 33 năm 2014

03:05 | 10/08/2014

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 33 NĂM 2014

(từ ngày 11-17/8/2014)

Thứ, ngày

Nội dung công việc

Sáng

Chiều

Hai

(11/8)

Bán và thu nhận hồ sơ tuyển sinh đến hết tuần

 

Ba

(12/8)

 

 

(13/8)

Khai mạc và Sát hạch B2K57

- Chủ trì: Sở GTVT

- Thành phần: Theo kế hoạch

- Thời gian: 7h00'

- Địa điểm: Hội trường và TTSHLX

Bế giảng khóa đào tạo lái xe hạng B2 K57

- Chủ trì: Đ/c Trần Đình Văn - BTĐU, HT nhà trường

- Thành phần: Theo kế hoạch

- Thời gian: 16h00'

- Địa điểm: Hội trường

Năm

(14/8)

 

 

Sáu

(15/8)

 

 

Bảy

(16/8)

 

 

CN

(17/8)

 

 

Thông báo mới