Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công – Nông nghiệp Quảng Bình

Lịch công tác tuần 33 năm 2013

Lịch công tác tuần 33 năm 2013

08:28 | 17/08/2013

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 33 NĂM 2013 - TỪ NGÀY 12/8 ĐẾN 18/8

Thứ, ngày

Nội dung công việc

Sáng

Chiều

Hai

(12/8)

- Bán và nhận hồ sơ tuyển sinh các hệ đến hết tuần.

- Hội thảo "Nâng cao chất lượng đào tạo và sát hạch lái xe"

+ Chủ trì: Đ/c Trần Đình Văn - BTĐU, HT

+ Thành phần: BGH; Lãnh đạo các phòng TC-HC, TC-KT, Đào tạo, CT HSSV, Xưởng TH; Lãnh đạo và giáo viên Ban THLX, TT SHLX, Khoa KTCN.

+ Thời gian: 7h30'

+ Địa điểm: Hội trường lớn

 

Ba

(13/8)

- Khai mạc và sát hạch B2 - K27 TCN Quảng Bình

+ Chủ trì: Sở GTVT

+ Thành phần: Theo kế hoạch

+ Thời gian: 7h00'

+ Địa điểm: Trung tâm SHLX

- Sát hạch B2 - K27 TCN QB theo kế hoạch

(14/8)

- Họp bàn về xây dựng trường Cao đẳng nghề

+ Chủ trì: Sở LĐTB&XH

+ Tham dự: Đ/c Trần Đình Văn - BTĐU, HT

+ Thời gian: 8h00'

+ Địa điểm: Sở LĐTB&XH

 

Năm

(15/8)

- Khai mạc và sát hạch C-K49

+ Chủ trì: Sở GTVT

+ Thành phần: Theo kế hoạch

+ Thời gian: 7h00'

+ Địa điểm: Trung tâm SHLX

- Sát hạch C-K4 theo kế hoạch

- Họp Đảng ủy nhà trường

+ Chủ trì: Đ/c Trần Đình Văn - BTĐU

+ Thành phần: Các đảng ủy viên

+ Thời gian: 16h00'

+ Địa điểm: Phòng họp nhà trường

Sáu

(16/8)

- Bế giảng khóa đào tạo lái xe hạng C - K49

+ Chủ trì: Đ/c Trần Đình Văn - BTĐU, HT

+ Thành phần: Theo kế hoạch

+ Thời gian: 10h00'

+ Địa điểm: Hội trường lớn

- Bế giảng các lớp TCCN niên khóa 2011 - 2013

+ Chủ trì: Đ/c Trần Đình Văn - BTĐU, HT

+ Thành phần: Theo kế hoạch

+ Thời gian: 15h00'

+ Địa điểm: Hội trường lớn

Bảy

(17/8)

 

 

CN

(18/8)

 

 

 

Tin liên quan

Thông báo mới