Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công – Nông nghiệp Quảng Bình

Lịch công tác tuần 32 năm 2016

Lịch công tác tuần 32 năm 2016

02:05 | 01/08/2016

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 32 NĂM 2016

(Từ ngày 01/8 - 07/8/2016)

 

Thứ, ngày

Nội dung công việc

Sáng

Chiều

Thứ Hai

01/8

- 9h00’: Họp Đảng ủy

 

Thứ Ba

02/8

- CBGVNV bắt đầu nghỉ hè

 

Thứ Tư

03/8

 

 

Thứ Năm

04/8

 

 

Thứ Sáu

05/8

- 7h00’: Khai mạc và Thi tốt nghiệp B2K83, CK71

 

Thứ Bảy

06/8

 

 

Chủ Nhật

07/8

 

 

 

Thông báo mới