Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công – Nông nghiệp Quảng Bình

Lịch công tác tuần 31 năm 2014

Lịch công tác tuần 31 năm 2014

02:04 | 30/07/2014

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 31 NĂM 2014

(Từ ngày 28/7 - 03/8/2014)

Thứ, ngày

Nội dung công việc

Sáng

Chiều

Hai

(28/7)

Bán và thu nhận hồ sơ tuyển sinh đến hết tuần

 

Ba

(29/7)

 

 

(30/7)

 

 

Năm

(31/7)

Khai mạc và Sát hạch CK54 trường TCN Quảng Bình

 

Sáu

(01/8)

 

 

Bảy

(02/8)

Khai mạc và Sát hạch CK55

- Chủ trì: sở GTVT

- Thành phần: Theo Quyết định

- Thời gian: 7h00'

- Địa điểm: Hội trường và Trung tâm SH

Sát hạch CK55 theo kế hoạch

CN

(03/8)

Sát hạch CK55 theo kế hoạch

Bế giảng khóa đào tạo lái xe hạng CK55

- Chủ trì: Đ/c Trần Đình Văn - BTĐU, HT nhà trường

- Thành phần: Theo kế hoạch

- Thời gian: 15h30'

- Địa điểm: Hội trường

Thông báo mới