Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công – Nông nghiệp Quảng Bình

Lịch công tác tuần 30 năm 2016

Lịch công tác tuần 30 năm 2016

08:35 | 18/07/2016

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 30 NĂM 2016

(Từ ngày 18/7 - 24/7/2016)

 

Thứ, ngày

Nội dung công việc

Sáng

Chiều

Thứ Hai

18/7

- 7h30’: Mở lớp nâng hạng K3 – 2016 tại Phòng 9, giảng đường 4 tầng

 

Thứ Ba

19/7

- 7h00’: Khai mạc và Thi Tốt nghiệp các lớp trung cấp chuyên nghiệp năm 2016

- 13h30’: Thi Tốt nghiệp các lớp trung cấp chuyên nghiệp năm 2016 theo kế hoạch

Thứ Tư

20/7

 

 

Thứ Năm

21/7

 

 

Thứ Sáu

22/7

- 7h30’: Hội nghị việc làm cho học sinh năm 2016

 

Thứ Bảy

23/7

 

 

Chủ Nhật

24/7

 

 

 

Thông báo mới