Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công – Nông nghiệp Quảng Bình

Lịch công tác tuần 29 năm 2015

Lịch công tác tuần 29 năm 2015

07:11 | 13/07/2015

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 29 NĂM 2015

(Từ ngày 13 - 19/2015)

 

Thứ, ngày

Nội dung công việc

Sáng

Chiều

Hai

(13/7)

Bán và thu nhận hồ sơ tuyển sinh đến hết tuần

 

 

Ba

(14/7)

 

 

(15/7)

 

 

Năm

(16/7)

 

 

Sáu

(17/7)

 

 

Bảy

(18/7)

 

 

CN

(19/7)

 

 

 

Thông báo mới