Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công – Nông nghiệp Quảng Bình

Lịch công tác tuần 29 năm 2014

Lịch công tác tuần 29 năm 2014

02:36 | 16/07/2014

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 29 NĂM 2014

(từ ngày 14-20/7/2014)

Thứ, ngày

Nội dung công việc

Sáng

Chiều

Hai

(14/7)

Bán và thu nhận hồ sơ tuyển sinh đến hết tuần

 

Ba

(15/7)

 

 

(16/7)

 

 

Năm

(17/7)

 

 

Sáu

(18/7)

 

 

Bảy

(19/7)

Sát hạch mô tô hạng A1, khóa 164

 

CN

(20/7)

 

 

Thông báo mới