Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công – Nông nghiệp Quảng Bình

Lịch công tác tuần 28 năm 2014

Lịch công tác tuần 28 năm 2014

08:54 | 11/07/2014

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 28 NĂM 2014

(Từ ngày 07-13/7/2014)

Thứ, ngày

Nội dung công việc

Sáng

Chiều

Hai

(07/7)

Bán và nhận hồ sơ tuyển sinh các hệ đến hết tuần.

 

Ba

(08/7)

 

 

(09/7)

 

 

Năm

(10/7)

Hiến máu nhân đạo tại nhà trường

 

Sáu

(11/7)

 

 

Bảy

(12/7)

Đại hội đoàn trường nhiệm kỳ 2014-2017

 

CN

(13/7)

 

 

Thông báo mới