Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công – Nông nghiệp Quảng Bình

Lịch công tác tuần 27 năm 2014

Lịch công tác tuần 27 năm 2014

09:33 | 02/07/2014

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 27 NĂM 2014

(từ ngày 30/6 - 06/7/2014)

Thứ, ngày

Nội dung công việc

Sáng

Chiều

Hai

(30/6)

Bán và thu nhận hồ sơ tuyển sinh đến hết tuần

 

Ba

(01/7)

 

 

(02/7)

 

 

Năm

(03/7)

- Khai mạc và Sát hạch B2K38 Trường TCN Quảng Bình

- Khai mạc và Thi giáo viên dạy giởi cấp trường năm học 2013 - 2014 (từ ngày 03-04/7)

 

Sáu

(04/7)

 

 

Bảy

(05/7)

 

 

CN

(06/7)

 

 

Thông báo mới