Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công – Nông nghiệp Quảng Bình

Lịch công tác tuần 26 năm 2015

Lịch công tác tuần 26 năm 2015

09:26 | 23/06/2015

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 26 NĂM 2015

(Từ ngày 22 - 28/6/2015)

Thứ, ngày

Nội dung công việc

Sáng

Chiều

Hai

(22/6)

Bán và thu nhận hồ sơ tuyển sinh đến hết tuần

 

Ba

(23/6)

 

 

(24/6)

 

 

Năm

(25/6)

 

 

Sáu

(26/6)

 

 

Bảy

(27/6)

 

 

CN

(28/6)

 

 

Thông báo mới