Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công – Nông nghiệp Quảng Bình

Lịch công tác tuần 24 năm 2015

Lịch công tác tuần 24 năm 2015

07:50 | 08/06/2015

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 24 NĂM 2015

(Từ ngày 08 - 14/6/2015)

 

Thứ, ngày

Nội dung công việc

Sáng

Chiều

Hai

(08/6)

Bán và thu nhận hồ sơ tuyển sinh đến hết tuần

- 14h00': làm việc với Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Bình tại Hội trường (TP: Đảng ủy; BGH; Trưởng, Phó các Phòng, Khoa, Ban, Xưởng, TTT)

Ba

(09/6)

 

 

(10/6)

Đại Hội đảng bộ nhà trường lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

 

Năm

(11/6)

- 7h00': Khai mạc và Thi tốt nghiệp các lớp B2K67, CK62 theo kế hoạch

 

Sáu

(12/6)

 

 

Bảy

(13/6)

 

 

CN

(14/6)

 

 

Thông báo mới