Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công – Nông nghiệp Quảng Bình

Lịch công tác tuần 23 năm 2014

Lịch công tác tuần 23 năm 2014

04:22 | 06/06/2014

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 23 NĂM 2014

(Từ ngày 02 - 08/6/2014)

 

Thứ, ngày

Nội dung công việc

Sáng

Chiều

Hai

(02/6)

Bán và thu nhận hồ sơ tuyển sinh đến hết tuần

 

Ba

(03/6)

 

 

(04/6)

 

 

Năm

(05/6)

 

 

Sáu

(06/6)

Họp Hội đồng thi đua khen thưởng Trường

 

Bảy

(07/6)

 

Khai giảng lớp Đại học Luật kinh tế - Khóa 8 tại TTKTTH-HN Tuyên Hóa vào lúc 14h00'

 

CN

(08/6)

Sát hạch A1K163

 

Thông báo mới