Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công – Nông nghiệp Quảng Bình

Lịch công tác tuần 22 năm 2014

Lịch công tác tuần 22 năm 2014

07:18 | 26/05/2014

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 22 NĂM 2014

(từ ngày 26/5 - 01/6)

Thứ, ngày

Nội dung công việc

Sáng

Chiều

Hai

(26/5)

Bán và thu nhận hồ sơ tuyển sinh đến hết tuần

 

Ba

(27/5)

 

 

(28/5)

 

 

Năm

(29/5)

 

 

Sáu

(30/5)

 

 

Bảy

(31/5)

 

 

CN

(01/6)

 

 

Thông báo mới