Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công – Nông nghiệp Quảng Bình

Lịch công tác tuần 21 năm 2014

Lịch công tác tuần 21 năm 2014

04:15 | 18/05/2014

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 21 NĂM 2014

(Từ ngày 19 - 25/5/2014)

Thứ, ngày

Nội dung công việc

Sáng

Chiều

Hai

Bán và nhận hồ sơ tuyển sinh các hệ đến hết tuần.

Làm việc với Tỉnh ủy về công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực

Thời gian: 14h00'

Địa điểm: Phòng họp

Ba

Làm việc với Sở Nội vụ

Thời gian: 8h00'

Địa điểm: phòng họp

 

 

 

Năm

 

 

Sáu

 

 

Bảy

 

 

CN

 

 

 

Thông báo mới